Regionální potraviny na 436 m²

Kompletně jsme zajistili účast značky Regionální potravina na Zemi živitelce. Součástí rozsáhlé expozice bylo i centrální podium, kde celý týden probíhal doprovodný program související s tématikou výroby regionálních potravin. Svou návštěvou poctili zúčastněné výrobce prezident Václav Klaus, premiér Petr Nečas i arcibisku Mons. Dominik Duka.