Rebrandingová kampaň finanční společnosti.

POS materiály a firemní brožury

brožury Swiss Life Select

Swiss Life Select POS materiály

Televizní sponzoring Události ČT

Adaptace kreativního konceptu pro televizní sponsoring

Tisková inzerce

Adaptace kreativního konceptu do českého jazyka

inzerce Swiss Life Select

Kontaktní mobilní microsite